Psykisk- och fysisk hälsa startar från magen och det är bra att svenskt jordbruk-, det positiva att handla svenska råvaror och hur vi utvecklar sektorn på ett miljö- och klimatmässigt bra sätt hamnat högt på agendan. Problemet med diskussionen är att det ofta går in på en ideologisk bana, istället för att se till tillgängliga fakta och hålla isär ord. Självklart ska vi i stor utsträckning inhandla ekologiska varor, men inte stirra oss blinda på det. Just ekologiskt brukar framhållas som det bästa alternativet på samtliga nivåer, vilket inte stämmer. Det som stämmer är att ekologiskt är bäst för den biologiska mångfalden, men är samtidigt inte mest klimatsmart, då ekologiskt kräver större arealer för att framställa samma mängd råvaror. Ekologiskt är inte heller nyttigare än konventionella råvaror, det finns det ingen vetenskaplig grund för. Ekerö kommuns matorganisation ser vi som en viktig part i den offentliga sektorn och satsar därför mycket där. I samband med budgeten för 2022 presenterar vi därför Reform: MvM (Mat & välmående på Mälaröarna). Reformen innehåller bland annat:

  • Aktivt arbete kring matsvinn som når ut till alla åldrar
  • Framhåller det gröna på tallriken utan att ta bort kött/kyckling/fläsk
  • Handla svenskt framför ekologiskt
  • Svenska bönders betydelse för Sverige
  • Svensk djurhållning i världsklass
  • Förbud mot inköp av ritualslaktat kött

En gedigen reform som kommer gynna inte bara klimatet, miljön, den biologiska mångfalden och alla djur, utan även våra barn, ungdomar och äldre på Mälaröarna. Det är en reform, som kan ses som ett eget kommunalt certifierings-koncept som kan inspirera andra kommuner och samtidigt placera Ekerö kommun på plats 1 som en tydlig föregångare.

Här kan du läsa reformen i sin helhet.