Vad vi vill

Det här vill vi

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ i svensk politik. Vi kombinerar strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett modernt folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet samt sammanhållning. Ett starkt samhälle står på en stadig grund av gemenskap och trygghet. Men även det starkaste fundament riskerar att rasa samman av dåligt övervägda beslut. Ett sammanhållet och starkt Ekerö byggs inte på olikheter, utan på likheter. Ekerö behöver invånare som strävar åt samma håll och som har samma mål med samhällsuppbyggnaden. Endast på så sätt undviker vi det som det multikulturella samhället bevisligen skapar, nämligen splittring, både i kvartersytor och bland medborgare. Genom en trygg och rättvis skola, bostadsmarknad och äldreomsorg bygger och lever vi tillsammans i en sammanhållen och lokalistisk Ekerökultur.

Motioner

2022

Motion om ett kunskapslyft kring hedersförtryck och hederskultur för skol- och förskolepersonal i Ekerö kommun Motion om digitalisering av tolktjänster Motion om att införa reform MvM Motion om att Ekerö kommun inför obligatoriska samtalstimmar för nyanlända Motion om att införa ny bostadsmodell för mottagandet av nyanlända i Ekerö kommun Motion om att utveckla ett kommunalt […]

Läs mer

2021

Motion om att använda QR-koder vid historiska platser i Ekerö kommun Motion om laddinfrastruktur i Ekerö kommun Policy för modersmålsundervisning i Ekerö kommun    

Läs mer

2020

Motion om lokalt tiggeriförbud i specifika zoner Motion om ett motionsregister Motion implementera detektionsverktyg Motion om att införa språkkrav inom äldreomsorgen Motion om införande av integrationsplikt Motion angående lekredskap för barn med funktionshinder

Läs mer

2019

Motion om att Ekerö kommun ska inhandla svenska råvaror Motion om matsvinn i Ekerö kommun Agenda 2030 Motion om avtal om användning av narkotikahundar i skolan Motion om avgiftsfria halkskydd Motion om att upprätta ett invandrings och integrationspolitiskt bokslut Motion om att förbjuda servering av ritualslaktat kött Motion om obligatoriska besök på Birka vikingastaden för […]

Läs mer

Övriga dokument

Läs mer om vår politik från A-Ö!